Ønsker I at styrke jeres kommunikationsflow og samtidig skabe en fastholdelse ud over det sædvanlige. Lad PAYS hjælpe jer i gang

Brug PAYS Flow til at styrke jeres onboarding øge jeres fastholdelse og mindske jeres churn!

Med PAYS som samarbejdspartner får I mulighed for at skabe markedets mest effektive automatiske kommunikationsflow til jeres kunder!

Erfaringen viser, at 98 % af alle SMS’er bliver læst. Jeres kunder læser med andre ord, hvad I skriver til dem pr. SMS. Det særlige ved PAYS Flow er, at I kobler jeres Kunders adfærd direkte på deres betalingsaftaler.

Med PAYS Flow kan I kommunikere med alle jeres kontakter på platformen både på SMS og på E-mail. Forskellen fra en standard gateway er, at jeres kunders adfærd – i relation til eksempelvis en betalingsaftale – kan kobles direkte på. I kan derfor:

  • Sætte ”rykkerflows” op hvis et emne ikke accepterer betalingsaftalen med det samme
  • Byde dem velkomne dagen efter de har accepteret betalingsaftalen
  • Ønske dem tillykke på deres fødselsdag – hvis I gemmer denne i PAYS
  • Eller følge op på jeres kunde hvis deres aftale falder fra

Med PAYS Flow er det kun fantasien der sætter grænser, og PAYS Flow kan derfor hurtigt blive endnu et redskab i værktøjskassen når I vil hæve fastholdelsen og minimere jeres churn.

Flow graphic