PAYS CASE - Rykkerflow

Siden september 2019 Virksomheden via PAYS platform testet MobilePays produkt for automatiske betalinger - MobilePay Subscriptions (MPS) - på nye studerende.

 

Størstedelen af Virksomhedens nye medlemmer kommer fra de nye årgange på danske studier. Virksomheden har i mange år anvendt Betalingsservice som betalingsmulighed for de nye medlemmer. En kerneudfordring er at få de nye studerende til at tilmelde deres medlemskab til betalingsservice. MobilePay er udbredt blandt de studerende og nemt at bruge for de studerende. Forventningen er, at MPS kan over tid kan overtage Betalingsservice som den foretrukne betalingsmetode. 
 

De nye studerende præsenteres på deres første semestre, typisk under et introforløb på studiet, for Virksomheden, hvor de tilmelder sig via en fysisk tilmeldingsformular.

Medlemskabet oprettes af Virksomhedens administration indenfor 48 timer efter tilmeldingen. Det nye medlem modtager via SMS et link til MobilePay, som medlemmet skal åbne for at aktivere MobilePay aftalen. 

 

De nye studerende får mange input under introforløbet og erfaringen er, at der er en del studerende, som gerne vil aktivere deres medlemskab, men glemmer at gøre det midt i et travlt studieforløb og derfor skal have en eller flere ”reminders” om at aktivere deres medlemskab via MobilePay Subscription.

FLOWS

Med PAYS Flow direkte indbygget i PAYS’ platform har vi sammen med Virksomheden opsat et tilpasset reminder-flow til nye studerende. PAYS sender automatisk SMS’er som reminders til de studerende, der enten ikke har accepteret eller afvist deres MobilePay aftale. Reminderen rummer et link til MobilePay aftalen, som den studerende blot skal klikke på for at kunne aktivere aftalen i MobilePay. En aftale over MobilePay subscription udløber efter 14 dage. En studerende som ikke enten accepterer eller afviser sin aftale får op til 4 reminders over 14 dage. 

 

Ved at bruge PAYS FLOW og automatisere en ”simpel” proces med at udsende reminders kan Virksomheden øge engagementet blandt nye medlemmer og få flere til at aktivere betalingsaftalen.

 

Følgende flow blev opsat:

Reminder-flowet blev kørt fra 10. januar 2020 til 23. marts 2020. I denne periode meldte 356 studerende sig ind i Virksomheden i forbindelse med studiet. Ud af disse 356 studerende, reagerede 200 studerende indenfor 24 timer ved at acceptere eller afvise deres aftale. De resterende 156 studerende var passive, da de hverken havde accepteret eller afvist deres betalingsaftale. Uvist om passiviteten betød glemsomhed eller ’passivt afslag’ på medlemskab ved Virksomheden blev alle 156 studerende inkluderet i et PAYS ’reminder’-flow.

 

Alle 156 passive studerende fik, såfremt de ikke har reageret på det link de modtog,  op til 4 reminders på SMS over en 14 dages periode. Efter 14 dage forældes den oprettede betalingsaftale.

Resultat og konklusion på FLOWS

Ud af 156 passive medlemmer som indgik i FLOW og fik reminders per SMS, forblev 90 medlemmer passive og responderede ikke på SMS-Flowet. 66 medlemmer (42%) reagerer på en ’SMS-reminder’. Ud af de 66 medlemmer som reagerede, aktiverede 50 medlemmer deres aftale, svarende til 32%.

Ved at udsende 4 reminders er det totale antal af medlemmer, som får aktiveret deres aftale steget med 28% fra 178 accepterede aftaler til 228 accepterede aftaler. 

Kun 16 af de 156 passive medlemmer afviste aftalen, svarende til 11%. Dette indikerer at medlemmer, som ikke ønsker en MobilePay aftale, eller som har fortrudt deres medlemskab ved Virksomheden, vælger IKKE at reagere på en reminder snarere end at afvise.

For Virksomhedens onboarding proces har PAYS Flow betydet, at mængden af passive medlemmer er faldet fra 44% til 25%, mens antallet er medlemmer som aktiverer deres aftale er steget fra 50% til 64%.

Introduktionen af PAYS Flow har givet rigtig gode resultater og indikerer, at det for Virksomheden har været et valg, som passer til de nye medlemmer. Den forventeligt set bedste respons kommer med de første 2 reminders udsendt indenfor 48 timer. Men der er stadig studerende, som accepterer aftalen med reminder 3 og reminder 4.  Mange studerende har tydeligvis brug for disse reminders, hvis de skal aktivere deres aftale. Samtidig er det kun 10% af medlemmerne i PAYS Flow, som afviser deres aftale mod 36% som aktiverer. Dette understreger, at PAYS Flow har større effekt på de som ’ønsker medlemskabet’ end de som ikke gør, og komplimenterer derved onboarding processen.

© 2018 by Pays. Proudly created with Wix.com

Integrationsprocessen

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Ikon