INTEGRATION MED ANDRE SYSTEMER

ELLER SAMARBEJDSPARTNERE

INTEGRATION MED ANDRE SYSTEMER

ELLE SAMARBEJDSPARTNERE

Integrér PAYS med jeres andre systemer. Via PAYS API er det muligt at integrere med et utal af andre systemer. Så længe dét system du ønsker at integrere med, har et API, så er mulighederne uendelige.
Du vil have mulighed for at sende og trække al den data du vil til og fra PAYS. Flere af vores kunder har integreret PAYS direkte ind i deres CRM-system, i en dialer eller til deres økonomisystem.
Mulighederne vil derfor ingen ende tage. Og selv hvis du bruger flere forskellige eksterne leverandører vil du også have mulighed for at skelne data fra hinanden alt efter hvor de kommer fra, og hvordan de sendes.