Husk din datakvalitet

Der kan med fordel kigges på 5 komponenter for at sikre datakvalitet; fuldstændighed, konsistens, nøjagtighed, gyldighed og aktualitet.
Husk din datakvalitet Vi står igen midt i en krisetid. Inflationen og energikrisen er en akut situation for mange mennesker og for virksomheder og organisationer i hele landet. Som ved tidligere kriser – både finanskriser og senest også `coronakrisen´- betyder det, at organisationer og virksomheder nu igen må gentænke, revurdere og omstille deres virke. Og ovenikøbet i nogle sammenhænge være parat til fundamentale ændringer. Krisetiden, vi nu står midt i, kalder igen på hurtige og stadig relevante beslutninger. Og det er her opmærksomheden på din datakvalitet har betydning. Anvendelsen af data – her i betydningen af formaliserede oplysninger, der kan behandles maskinelt såsom navne på firmaer eller private, adresser,alder og fødselsdato og andre konkrete fakta – er ofte omgærdet af myter og misforståelser. Usikkerhed og mangelfuld viden kan afholde både små, mellemstore og store virksomheder og organisationer fra at forholde sig til den rette brug´ af data, og dermedmisser´ de at sikre optimal datakvalitet. Det, at arbejde med data, kan måske nogle gange føles som “en skitur ned af bjerget med bind for øjnene” for de virksomheder og organisationer, for hvem det er nyt at anvende it og data. For de virksomheder og organisationer, der endnu ikke er kommet igang, kan det måske føles som det næsten uoverstigelige bjerg.
GDPR og forbrugeren stiller større krav til datakvalitet GDPR kan være med til at skabe en vis usikkerhed. GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU. GDPR, Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen er det samme. Det blev besluttet, at alle virksomheder skulle efterleve GDPR-reglerne fra d. 25. maj 2018. Regelmæssig rensning af databaser hjælper virksomheder med at holde styr på permissions og sikre, at personer, der har fravalgt kommunikation, ikke bliver kontaktet.
Forskellige kilder påpeger, at smartphonen for alvor satte gang i digitaliseringen af vores hverdag. Vi efterlader digitale spor over alt – når vi køber ind, når vi bruger mobilen til at navigere i bilen, når vi surfer på nettet, når vi poster på sociale medier osv. Forbrugernes indstilling til data er ændret. De er blevet mere opmærksomme på anvendelsen af data, nogle er trygge og har viden om digital anvendelse af data, andre kan opleve en usikkerhed ift. de virksomheder, de giver deres data til, og som anvender deres data. GDPR-reglerne er lavet for at skabe sikkerhed og beskytte både udbyder og forbruger. Og virksomheder og organisationer ønsker selvfølgelig at leve op til gældende regler. På Forbes.com/sites/cognitiveworld kan man læse, at der er en nu nærmest uendelig mængde data tilgængelig og væksten fortsætter med forbløffende hast. Det betyder at mulighederne for moderne virksomheder for at indsamle værdifuld viden og de resultatmæssige forbedringer, der følger med – også konstant er i udvikling. Ifølge McKinsey, vil de fleste medarbejdere i 2025 bruge data til at optimere næsten alle aspekter af deres arbejde. I Danmark ses dog stadig, at usikkerhed pga. GDPR og mangelfuld viden kan skabe berøringsangst. Men ukorrekt data påvirker både virksomheders og organisationers evne til at nå de rigtige kunder, og derved risikerer man eksempelvis, at kunder får tilbudt “varer”, de ikke ønsker eller har brug for. Det skaber utilfredse kunder. CRM-systemet giver virksomheden et godt udgangspunkt for at pleje forretningsforbindelser og bygge stærke relationer til kunderne. Men ofte er 30-50 % af den data, der findes i CRM systemer ukorrekt.
Dårlig data = dårlige beslutninger Ukorrekt data påvirker også ledelsens og bestyrelsens mulighed for at stille krav, skabe strukturerede rammer, – påvirker muligheder for at forstå, vurdere, udvikle, beslutte, overvåge og evaluere virksomhedens strategi. Når datakvalitet (opbevaring og sikkerhed) ikke prioriteres, kan det føre til ringere beslutningsgrundlag, brud på datasikkerhed, datalæk og ubevidst overtrædelse af GDPR, markedsføringsloven og datatilsynets retningslinjer. En af de største ændringer i tiden er en re-evaluering af, hvordan virksomheder indsamler, opbevarer og analyserer forretningsdata. Der er stadig mange virksomheder, som sidder inde med store mængder af data og som også har muligheden for at udnytte det, – men som ikke forstår, betydningen af det. Datakvalitet er en ressource, som mange virksomheder og organisationer overser, og dermed går de også glip af det positive udkomme, der er ved at forholde sig til de data, virksomheden og organisationen opererer med. Datakvalitet og datasikkerhed handler ikke bare om – som nogen kunne tro – at slette data. Datakvalitet og datasikkerhed handler om at opdatere, organisere og rense data, så data er tilgængeligt, korrekt og brugbart. Datarensning og datavask reducerer det spild, der er eksempelvis kan være forbundet med marketingstrategier som `direct mail´ marketing. Når datalisten er opdateret sikrer du dig, at du kontakter personer, der har en ægte interesse i dit budskab. Det reducerer i høj grad sandsynligheden for, at din post bliver smidt væk, før den er læst. Marketings e-mails ryger ofte i kundernes spamfilter, uden man som virksomhed eller organisation ved det. Har du pt. indtjening på f.eks. nyhedsbreve, er e-mail vask alfa og omega. Med professionel hjælp får du hjælp til at målrette til de rette kunder, udenom spam filtre, hjælp til at tjekke e- mails i indtastningsøjeblikket, og til at sikre at flere kunder dermed læser dine e-mails & nyhedsbreve. Vedligeholdelse af virksomheders og organisationers datakvalitet sikrer, at markedsføringen langt mere præcist rammer de kunder, som “køber”. Datavask øger indtægterne Datavask hjælper også ved at fjerne ukorrekte detaljer, der kan påvirke forsendelses-nøjagtigheden. Det omfatter eksempelvis oplysninger om personer, der har ændret arbejds- eller hjemmeadresse eller endda er gået bort. Ved at udelukke disse kontakter reducerer du for eksempel mængden af print og distribution, der kræves til forsendelser. Det sparer både penge og minimerer miljøskaden ved dine kampagner. Vaskede data hjælper med at opretholde kvaliteten. Holder data korrekt opdaterede. Vaskede data muliggør mere nøjagtige analyser og sikrer at kommunikationen rammer plet. Vaskede og opdaterede data kan hjælpe dig med at opbygge en større forståelse af dine målgrupper og udvikle mere effektive strategier, der vil bidrage til virksomhedens overordnede og langsigtede succes. Datakvalitet forbedrer grundlaget for at træffe beslutninger, og forbedrer dermed også beslutningerne, der træffes. Bedre beslutninger kan træffes, når datakvaliteten er i orden …. “datakvalitet er direkte forbundet med kvaliteten af beslutningstagning” siger Melody Chien, senior director analyst, Gartner, “data af god kvalitet giver bedre leads, bedre forståelse for kuderne og bedre kunderelationer.” Uanset hvor på den digitale modenheds-skala virksomheden og organisationen befinder sig – kan det altså svare sig at fokusere på datakvaliteten. Vedligeholdelse af datakvalitet vil spare din virksomhed store summer årligt. Og også fremadrettet bl.a. sørge for at virksomhedens markedsføring rammer langt mere præcist de kunder, som virksomheden og organisationen henvender sig til. Det er kvalitetsmæssigt gode data, der giver gode resultater. Det handler om at optimere med data.
Katie Cruze (globaltranz.com/ressource-hub) fremhæver, hvor vital og væsentlig datakvalitet er for en virksomheds drift, salg, produktivitet og omsætning. Katie fortæller bl.a. at en tredjedel af de største virksomheder i 2017 oplever en krise omkring information, fordi de ikke håndterer deres data effektivt. Desuden beskrives at en stor del af virksomhederne (77%) ovenikøbet mener, at unøjagtige og ufuldstændige data påvirker deres bundlinje. Og at der pga. dårlige datakvalitet er et omsætningsspild på ca. 12% Pga. dårlig datakvalitet beskrives det, at de målrettede fordele af et virksomhedsinitiativ svinder med 40%. Statistikken kan virke chokerende. Men virksomheder, der har fokus på høj datakvalitet erfarer en stigning i omsætningen på 15 % til 20 %. Når man begynder at arbejde med datakvalitet og implementere initiativer her kan virksomhedens salg stige med op til 20-40%
Hvis du aldrig har arbejdet med data før, kan det være skræmmende, men det kan altså være en yderst effektiv måde at bygge pipeline på, når dine data håndteres korrekt. Usikkerhed og tvivl kan ændres med den rette sparringspartner. For virksomheder og organisationer – små som store – kan det svare sig at alliere sig med nogen, der har god viden om og erfaring med datakvalitet. Der er i øvrigt rigtig meget etik og ansvar forbundet med at bruge data(jf. bl.a GDPR). Derfor er det vigtigt, at virksomheden/organisation opdaterer sig på og forholder sig til viden om data, datakvalitet og dataanvendelse. Og der ligger store muligheder gemt, når man tør tage fat på opgaven. Hos PAYS hjælper vi jer med, hvor og hvordan I skal kigge på data, så I ikke arbejder i blinde. Vi har arbejdet med datakvalitet og datasikkerhed i mange år, og vi er erfarne i arbejdet med GDPR og sikkerhed. Med en baggrund i at arbejde for velgørende organisationer har vi fokus på etik og hæderlighed, når det kommer til anvendelse af data. (Se evt. CharityGuard.com). Er du en del af et erhvervsnetværk, og vil du gerne lære lidt mere om data? Om vores foredrag Når datakvalitet, opbevaring og sikkerhed ikke prioriteres, kan det føre til ringere beslutningsgrundlag, brud på datasikkerhed, datalæk og ubevidst overtrædelse af GDPR, markedsføringsloven og datatilsynets retningslinjer. Kort sagt – vedligeholdelse af datakvalitet vil spare din virksomhed store summer årligt. Men – også fremadrettet sørge for at virksomhedens markedsføring rammer langt mere præcist de kunder som køber. Med foredraget: ”Lær at optimere din datakvalitet” vil PAYS vise dig hvordan du måler datakvalitet, og hvordan man som virksomhed opsætter nogle simple rammer for styring og management af data. Professionel datahåndtering Datakvalitet, datasikkerhed og GDPR handler ikke bare om at slette data. Det handler om at opdatere, organisere og rense data, så det er tilgængeligt og brugbart. Ofte er 30-50 % af den data der findes i CRM systemer nemlig ukorrekt. Vi hjælper jer med hvor og hvordan I skal kigge på data. Øget datahygiejne Vedligeholdelse af jeres datakvalitet sikrer at virksomhedens markedsføring rammer de kunder som køber langt mere præcist. Vi giver jer eksempler til inspiration til brug i egen virksomhed. Bedre overblik med data Ukorrekt data påvirker jeres evne til at nå de rigtige kunder, og ledelsens og bestyrelsens evne til at stille krav, skabe strukturerede rammer og forstå, vurdere, udvikle, beslutte, overvåge og evaluere virksomhedens strategi. Vi lærer jer hvor I kan optimere med data. Foredragets varighed vil være mellem 1-2 timer og det tilpasses efter publikums behov og ønsker. Spar penge og reducér spild. Datarensning og vask reducerer det spild, der er forbundet med marketingstrategier, såsom direct mail marketing. Med en opdateret dataliste kan du sikre dig, at du kontakter personer, der har en ægte interesse i dit budskab. Dette reducerer i høj grad sandsynligheden for, at din post bliver smidt væk, før den er læst. Datavask hjælper også ved at fjerne ukorrekte detaljer, der kan påvirke forsendelsesnøjagtigheden. Dette omfatter oplysninger om personer, der har ændret arbejds-/hjemmeadresse eller endda er gået bort. Ved at udelukke disse kontakter reducerer du mængden af print og distribution, der kræves til forsendelser. Dette sparer penge og minimerer miljøskaden ved dine kampagner. Træf bedre beslutninger Kvalitetsdata forringes med en alarmerende hastighed. Vidste du, at kvaliteten på B2B-data i gennemsnit falder med omkring 35 % om året? Ved B2C-data er faldet også højt. Vaskede data hjælper med at opretholde kvaliteten, holder data korrekt opdaterede muliggør mere nøjagtige analyser og sikrer at kommunikationen rammer plet. Vaskede og opdaterede data vil hjælpe dig med at opbygge en større forståelse af dine målgrupper og udvikle mere effektive strategier, der vil bidrage til virksomhedens overordnede og langsigtede succes.